Menu Sluiten

Hier kunt u de richtlijnen, inzendvoorwaarden e.d. downloaden.

Heeft u vragen dan kunt u hier contact opnemen met onze veilingmeester van de zaalveiling.

HELAAS MOETEN WE DE EERSTE VEILING IN HOUTEN UITSTELLEN, VANWEGE DE MAATREGELEN DIE ONZE REGERING HEEFT OPGELEGD.

ZODRA HET (WEER) MOGELIJK IS, ZULLEN WE ONZE EERSTE VEILING IN HOUTEN ORGANISEREN.

HOU IN IEDER GEVAL ONZE WEBSITE IN DE GATEN.

EERSTE SVF-ZAALVEILING IN HOUTEN OP 18 DECEMBER 2021

De laatste voor u vertrouwde zaalveiling in Velp vond plaats in oktober 2019. Helaas moesten de organisatoren (Cees Ursem en Rob Kneijnsberg) de in april 2020 geplande veiling annuleren i.v.m. de coronapandemie.
In mei/juni 2020 is al het veilingmateriaal overgebracht van Velp naar Houten en lukte het om in december 2020 een schriftelijke veiling te organiseren.
Zoals bekend blijft corona ons parten spelen. Toch is er achter de schermen niet stil gezeten en konden voorbereidingen voor een zaalveiling met de geweldige hulp/medewerking van m.n. Rob en ook Cees gewoon doorgaan. De veilingcatalogus is inmiddels nagenoeg gereed. U wordt hierover geïnformeerd via de voor u gebruikelijke kanalen.

Echter corona blijft ons nog steeds achtervolgen. Het al of niet doorgaan van deze veiling is (op moment van dit schrijven) nog zeer onzeker. Bij doorgaan zullen de RIVM-voorschriften sowieso van toepassing zijn.
(Als voorbeeld: GEEN QR-code = GEEN TOEGANG)Volgt u de informatievoorziening hieromtrent. In het uiterste geval adviseer ik u contact te zoeken. (Houd u er daarbij rekening dat dat telefonisch na 20.00 uur niet meer op prijs wordt gesteld)

Aanvullend:Het KNBF-pand in Houten beschikt niet over de catering, zoals u die gewend bent in Velp. Ik probeer te regelen dat koffie, thee en iets fris (tegen vergoeding) beschikbaar zijn. Voor de verdere voldoening aan de “inwendige mens” dient u zelf zorg te dragen.
Met vriendelijke groet,

Henk Jansen Veilingmeester SVF

tel. 0318-518505


Richtlijnen inzender zaalveiling

Reglement zaalveiling

Biedlijst koper zaalveiling

Reglement koper zaalveiling

© SvFIlatelie 2014-2021